Innovativ top og bund etikettering med labelkontrol

Vi har den seneste tid leveret flere innovative top og bund etiketteringssystemer. Dette nye system er designet for non-stop drift 24/7 for at opnå den højst mulige effektivitet. Det automatiske mærkningssystem er udstyret med to top print- og påsætningssystemer og to bundmaskiner.

For at sikre kontinuerlig drift er anlægget designet således at maskine nr 2 tager over fra maskine nr 1 ved etiketudløb. Dermed sikrer løsningen kontinuerlig drift og højst mulig produktivitet.

 

Effektiv print af etiketter via industriprintere

Både top og bund etiketteringsmaskinerne er udstyret med robuste industriprintere som printer og påsætter stregkoder, best-before datoer, batchnumre og ingrediensinformation. Det er muligt, at printe og påsætte etiketter i bredder helt op til 170 mm.

Tilbudsetiketter

Mærkningssystemet er yderligere i stand til at etikettere alle produkter med en tilbudsetiket for kampagner med specielle priser. Tilbudsetiketten er typisk en rund etiket, der blæses på toppen af en bakke indeholdende alle relevante tilbudsinformationer. Tilbudsetiketterne kan placeres på mange forskellige måder via et fleksibelt positioneringssystem.

Sikkerhed for påsætning - Automatisk etiketkontrol

HM System's print- og påsætningssystem verificerer løbende, at alle etiketter er korrekte via en scanner og en PLC, som tjekker en stregkode placeret på bagpapiret. Alle top og bundetiketter skal have samme stregkode for at produktionen kan startes op. Hermed sikres, at der kun kan bruges korrekte etiketter og risikoen for tilbagekald af produkter pga etiketfejl er dermed elimineret. Hvis produkterne mangler etiketter eller data er ukorrekte, afvises produktet til en opsamlingsstation, hvor der foretages en manual bearbejdning.

 

FLERE INFORMATIONER: 

Vil du vide mere? Læs om vores etiketteringsløsninger til top og bund etikettering her eller kontakt Henrik Thomsen for yderligere informationer og muligheder.